Participatie is samen doen!​

Bureau SAMEN, sinds 2005 betrokken deskundigen voor
samenlevingsopbouw en grootstedelijke vraagstukken

Samen werken aan een fijne leefomgeving

Bureau SAMEN werkt sinds 2005 aan bewonersparticipatie. Ons team vindt dat iedereen, ongeacht afkomst, religie of opleiding, de mogelijkheid en verantwoordelijkheid heeft om op zijn of haar eigen wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving. Dat geldt in de eerste plaats voor de wijkbewoner, maar ook voor anderen die bij de stad, wijk, buurt of straat betrokken zijn, zoals de winkelier, de wijkagent, mensen van de woningcorporaties en gemeenteambtenaren.
 
Dat is ons uitgangspunt bij begeleiding van groepen en individuen, bij onze projectleiding en bij onze beleidsadvisering. Daarom is creativiteit en inlevingsvermogen voor ons belangrijker dan veilige routine. Het is onze uitdaging om opdrachtgevers en samenwerkingspartners hierin mee te nemen. 
 
Klik op deze link voor meer informatie over onze projecten:

© 2019 by Bureau SAMEN       

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Flickr Social Icon

Volg ons op 

20170304_132206