top of page
Begeleiding onderzoek naar participatie bewoners binnenstad Den Haag door studenten Haagse Hogeschool
 
Doel
Begeleiden van een onderzoek van studenten van de Haagse Hogeschool. De onderzoeksvraag was drieledig: Hoe is de participatie in de binnenstad van Den Haag nu geregeld, wat zijn de mogelijke vormen van participatie en hoe kan de participatie in de Binnenstad samen met de bewoners de gewenste invulling krijgen? 
 
Opdrachtgever
Gemeente Den Haag, Dienst Publiekzaken, Stadsdeel Centrum.
 
Beschrijving
De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het contact met ondernemers in de binnenstad omdat zij van groot economisch belang zijn. Maar werd de binnenstad voorheen vooral gekenmerkt door de ondernemers, de laatste jaren zijn er onder andere door nieuwbouw steeds meer bewoners (waaronder studenten) gekomen. De gemeente wilde deze nieuwe bewoners samen met de bestaande bewoners als volwaardige partner betrekken bij de wijk. Echter, de betrokkenheid van de bewoners was relatief laag. 
Stadsdeel Centrum van de Haagse gemeentelijke dienst Publiekszaken heeft Bureau SAMEN gevraagd om een onderzoeksproject op te zetten voor een groep van circa twintig studenten van de Haagse Hogeschool en deze studenten bij dit project in samenwerking met hun docenten te begeleiden. 
 
De onderzoeksvraag was drieledig: Hoe is de participatie in de Binnenstad nu geregeld, wat zijn de mogelijke vormen van participatie en hoe kan de participatie in de Binnenstad samen met de bewoners de gewenste invulling krijgen? 
 
Studenten hebben een huis aan huis enquête gehouden en uitkomsten geanalyseerd.
 
Op basis van het gehouden onderzoek heeft stadsdeel Centrum een actieplan gemaakt van nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners. Deze zijn besproken en verder uitgewerkt in een twee bijeenkomsten met bewoners en studenten 

 

bottom of page