Team

drs. Jeannot Kant
Mijn drijfveer in dit werk is het eigenaarschap van de stad. De stad en in het bijzonder de woon- en leefomgeving in de wijken en buurten is in mijn ogen van de burgers die daar wonen en werken. Vaak hebben ze begeleiding en deskundigheidsvergroting nodig om die woon- en leefomgeving zelf vorm en inhoud te kunnen geven, uiteraard in overleg met de lokale overheid en andere relevante partners. Ik draag graag bij aan die begeleiding en deskundigheidsvergroting, omdat mensen vaak meer kunnen dan ze denken en vaak redelijker zijn dan professionals en bestuurders vrezen. ;-)
Ik ben in 1956 in Den Haag geboren en ik ben er getogen. Ik ken de grootstedelijke samenleving dus uit ervaring als participerende burger, maar ook door mijn opleiding als sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Sinds 1982 ben ik werkzaam als professional in het maatschappelijke veld; achtereenvolgens als bijstands- en woonmaatschappelijk werker, als deskundige stadsvernieuwing en volkshuisvesting bij het ouderenwerk, als opbouwwerker en als lijnmanager (waaronder een tijdlang als waarnemend directeur) van het Haagse opbouwwerk.
In 2005 hebben Dirk van der Zwan en ik Bureau SAMEN opgericht. Hier heb ik mij vooral gericht op participatie van burgers op straat- en buurtniveau, community art, wijk- en burgerjournalistiek, groen en duurzaamheid. Dit alles in een intercultureel kader. 
Over mijn leven buiten Bureau SAMEN wil ik zeggen dat ik geniet van mijn motorfiets, fotografie en mijn bas. Ook heb ik een praktijk als hypnotherapeut.
drs. Dirk van der Zwan

Mijn motivatie voor het werk bij Bureau SAMEN is het werken aan verbetering van het sociale leefklimaat van wijken en het nauw betrekken van bewoners hierbij.
De rode draad in mijn werk is het werken aan verbetering. Dat deed ik eerst als organisatieadviseur bij bedrijven als Postbank / ING en Ordina. Daar werkte ik aan het verbeteren van bedrijfsprocessen, werkvormen en bedrijfscultuur. Daarna maakte ik de overstap naar de welzijnssector. Daar werkte ik als manager. In 2005 richtte ik samen met Jeannot Kant Bureau Samen op. Hier richt ik mij met name op (sociaal wetenschappelijk) onderzoek en burgerparticipatie. Bij dit laatste gebruik ik graag fotografie en film als middel om een boodschap over te brengen.
Ik ben opgeleid als sociaal wetenschapper. 
Behalve in mijn werk ben ik in mijn vrije tijd ook graag bezig met fotografie en film. Verder sport en lees ik graag.  
Astrid Zoutenbier
Ik ben een ervaren coach en projectassistent. Ik heb jarenlange ervaring, zowel in de profit als in de nonprofit sector, bij de ondersteuning van organisaties en de begeleiding van individuen. Mijn pragmatische en handelende instelling draagt bij aan het tot stand komen van concrete resultaten. Door mijn ervaring heb ik oog voor details en weet ze wat er wanneer nodig is. 
 
Marianne Rog
Ik ben een ervaren projectassistent en administratief medewerker. Ik ben goed in het aangaan van contacten en ben nauwkeurig. Het leuke aan het werken voor Bureau SAMEN vindt ik de variatie in werkzaamheden. Met veel plezier neem ik bijvoorbeeld enquêtes af, help bij het organiseren van activiteiten of houd ik de (project-)administratie bij.

© 2019 by Bureau SAMEN       

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Flickr Social Icon

Volg ons op