top of page

Team

Jeannot Kant
Mijn drijfveer in dit werk is het eigenaarschap van de stad. De stad en in het bijzonder de woon- en leefomgeving in de wijken en buurten is in mijn ogen van de burgers die daar wonen en werken. Vaak hebben ze begeleiding en deskundigheidsvergroting nodig om die woon- en leefomgeving zelf vorm en inhoud te kunnen geven, uiteraard in overleg met de lokale overheid en andere relevante partners. Ik draag graag bij aan die begeleiding en deskundigheidsvergroting, omdat mensen vaak meer kunnen dan ze denken en vaak redelijker zijn dan professionals en bestuurders vrezen.
Ik ben in 1956 in Den Haag geboren en ik ben er getogen. Ik ken de grootstedelijke samenleving dus uit ervaring als participerende burger, maar ook door mijn opleiding als sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Sinds 1982 ben ik werkzaam als professional in het Haagse maatschappelijke veld; achtereenvolgens als bijstands- en woonmaatschappelijk werker, als deskundige stadsvernieuwing en volkshuisvesting bij het ouderenwerk, als opbouwwerker en als lijnmanager (waaronder een tijdlang als waarnemend directeur) van het Haagse opbouwwerk.
In 2005 hebben mijn voormalige compagnon Dirk van der Zwan en ik Bureau SAMEN opgericht. Hier heb ik mij vooral gericht op participatie van burgers op straat- en buurtniveau, community art, wijk- en burgerjournalistiek, groen en duurzaamheid. Dit alles in een intercultureel kader. 
Over mijn leven buiten Bureau SAMEN wil ik zeggen dat ik geniet van mijn kleinkinderen, motorfiets en mijn contrabas. Ik film en fotografeer graag. Ook heb ik een praktijk als hypnotherapeut.
jeannot20190515_140450 uitsn 2.jpg
Astrid Zoutenbier
Ik ben een ervaren coach en projectassistent. Ik heb jarenlange ervaring, zowel in de profit als in de nonprofit sector, bij de ondersteuning van organisaties en de begeleiding van individuen. Mijn pragmatische en handelende instelling draagt bij aan het tot stand komen van concrete resultaten. Door mijn ervaring heb ik oog voor details en weet ik wat er wanneer nodig is. 
 
astridzoutenbiervoormediumchat_klein.jpg
Netwerkorganisatie

Bureau SAMEN is een netwerkorganisatie, wij werken dus regelmatig samen met professionals die over aanvullende expertise beschikken. Zo maakt Bureau SAMEN sinds 2020 deel uit van de coöperatieve vereniging Haags Energieinitiatief. Samen met onder meer architecten, installatie-adviseurs en calculators werken we hier aan maatwerk voor de verduurzaming van woningen en woonomgeving .

191023_hei_logo_def-01.jpg
bottom of page