Team

drs. Jeannot Kant
Mijn drijfveer in dit werk is het eigenaarschap van de stad. De stad en in het bijzonder de woon- en leefomgeving in de wijken en buurten is in mijn ogen van de burgers die daar wonen en werken. Vaak hebben ze begeleiding en deskundigheidsvergroting nodig om die woon- en leefomgeving zelf vorm en inhoud te kunnen geven, uiteraard in overleg met de lokale overheid en andere relevante partners. Ik draag graag bij aan die begeleiding en deskundigheidsvergroting, omdat mensen vaak meer kunnen dan ze denken en vaak redelijker zijn dan professionals en bestuurders vrezen. ;-)
Ik ben in 1956 in Den Haag geboren en ik ben er getogen. Ik ken de grootstedelijke samenleving dus uit ervaring als participerende burger, maar ook door mijn opleiding als sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Sinds 1982 ben ik werkzaam als professional in het maatschappelijke veld; achtereenvolgens als bijstands- en woonmaatschappelijk werker, als deskundige stadsvernieuwing en volkshuisvesting bij het ouderenwerk, als opbouwwerker en als lijnmanager (waaronder een tijdlang als waarnemend directeur) van het Haagse opbouwwerk.
In 2005 hebben Dirk van der Zwan en ik Bureau SAMEN opgericht. Hier heb ik mij vooral gericht op participatie van burgers op straat- en buurtniveau, community art, wijk- en burgerjournalistiek, groen en duurzaamheid. Dit alles in een intercultureel kader. 
Over mijn leven buiten Bureau SAMEN wil ik zeggen dat ik geniet van mijn motorfiets, fotografie en mijn bas. Ook heb ik een praktijk als hypnotherapeut.
Astrid Zoutenbier
Ik ben een ervaren coach en projectassistent. Ik heb jarenlange ervaring, zowel in de profit als in de nonprofit sector, bij de ondersteuning van organisaties en de begeleiding van individuen. Mijn pragmatische en handelende instelling draagt bij aan het tot stand komen van concrete resultaten. Door mijn ervaring heb ik oog voor details en weet ze wat er wanneer nodig is. 
 

© 2019 by Bureau SAMEN       

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Flickr Social Icon

Volg ons op