top of page

Projecten 

Op deze pagina ziet u een selectie van door ons in de afgelopen jaren uitgevoerde projecten. Voor meer informatie drukt u op de oranje knop. Wij zijn bezig met het vernieuwen van onze website. Binnenkort volgen meerdere projectbeschrijvingen.
 
Onderzoek en advies
 • Armoedeonderzoek Heesterbuurt
 • Draagvlakonderzoek verhuur fluisterboten
 • Tussenevaluatie uitvoeringsplan Kortenbos
 • Nederland Schoon
 • Internetburen
 • Wijkservicepunten
 
Begeleiding inspraak en participatie
 • Activerende buurtonderzoeken
 • Begeleiding studenten bij buurtonderzoek Binnenstad
 • Jongerendebat Leidschenveen
 
Samenlevingsopbouw
 • Versterken sociale cohesie na herstructurering wijk
 • Participatieproject Kortenbos
 • Kopersvereniging Dassen- en Hertenrade
 • Jongerenhonk Eeldepad
 
Wijkmedia en burgerjournalistiek
 • Workshops wijkjournalistiek
 • Adviseren wijkredacties
 • Kinderjournaal Heesterbuurt
 • Fotografeer je wijk
 • Fietsbios Transvaal en Rijdende Buurtbiossen Leidschenveen en Escamp 
 • Wijkfilm Heesterbuurt
 
Duurzaamheid en groen
 • Spinozastad en buurtnatuur
 • Groen schoolplein
 • Gouden Idee Het Oude Centrum
 • Duurzame speelplek in ecologische zone
Leefbaarheid en veiligheid
 • Buurtpreventieteams
 • Straatvertegenwoordigers
werk in uitvoering.jpg
bottom of page