top of page
Versterken sociale cohesie na herstructurering wijk
 
Doel
Komen tot meer samenhang in de wijk Vijfde Kwartier in Den Haag. Onderling begrip tussen bewoners verbeteren. Leefbaarheid voor alle bewoners in de buurt vergroten.
 
Opdrachtgever
Gemeente Den Haag, stadsdeel Escamp.

Beschrijving
In de wijk het Vijfde Kwartier in Den Haag zijn mensen met heel verschillende achtergronden en herkomst komen wonen: voormalig woonwagenbewoners, laag – en hoogopgeleide bewoners in huur- en koopwoningen etc. Het samenleven van deze groepen mensen ging in het begin vaak moeizaam. Bureau SAMEN heeft in samenwerking met o.a. politie en het welzijnswerk, woningcorporatie en gemeente activiteiten georganiseerd en afspraken gemaakt waardoor deze groepen langzamerhand naar elkaar toe groeiden, meer begrip voor elkaar kregen en gezamenlijk activiteiten ondernamen. Men is zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de buurt. De sociale cohesie en de leefbaarheid in het Vijfde Kwartier was aan  het einde van het project toegenomen.
bottom of page