top of page

Diensten 

Bureau Samen wil bijdragen aan het op stedelijk en buurtniveau oppakken van maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, het circulair maken van de economie, vergroening (klimaatadaptatie), het vreedzaam samenleven van diverse groepen en culturen, leefbaarheid en veiligheid.
 
 
Organiseren, werven en/of ondersteunen van burgers als
gesprekspartner voor de lokale overheid, woningcorporatie e.d.
 
participatie.jpg
Samenlevingsopbouw
Werven en ondersteunen van burgers die zich voor hun buurt in willen zetten.
 
Onderzoek en advies
Opzetten en uitvoeren van onderzoek en het praktisch toepassen van uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Als onderzoeksmethode gebruiken we hierbij vaak het huis- aan huisonderzoek. Hierbij bereiken wij ook mensen die niet meewerken aan online- of telefonische enquêtes.
Wijkmedia
Opzetten en ondersteuning van wijk- en burgerjournalistiek. Wij werven en ondersteunen redacties van wijkkranten en helpen bewoners van jong tot oud met het maken van videoproducties over hun wijk.
kinderj.jpg
bottom of page