top of page

Kinderjournaal Segbroek

 

Doel

Meer betrokkenheid van jeugd en volwassenen bij de wijk, doordat de kinderen zelf filmpjes maken, die weer worden bekeken door andere kinderen en ouders.

 

Opdrachtgever

Wijkberaad Heesterbuurt, i.o.m. stadsdeelkantoor Segbroek

 

Doelgroep

de jeugd uit Segbroek en in het bijzonder de Heesterbuurt

 

Beschrijving

Leerlingen van scholen uit Segbroek, onder andere de Drielinden, maken korte nieuwsitems (filmpjes van ca. 4 minuten) over onderwerpen die spelen in de wijk, gezien vanuit het gezichtspunt van de jeugd. Voorbeelden zijn verkeer, speelmogelijkheden, groen in de wijk etc. Deze filmpjes worden via verschillende media gepubliceerd m.n. voor bewoners in Segbroek. Zie voor voorbeelden: https://www.wijkberaadheesterbuurt.nl/kinderjournaal/

bottom of page